Suki

age: 23           5'5"          33B, 24, 34        Japanese

(416) 836 - 3999